top of page

Udgangspunktet 
er et ønske om værdiskabelse

CommonSense Consult tilbyder ydelser baseret på konkret tilgang og sund fornuft – forankret i faglig viden og mange års praktisk erfaring. Udgangspunktet for alle løsninger er et ønske om positiv forandring med fremdrift og dækningsbidrag som mål. Det kan være styrkelse af kernekompetencer, udvikling af organisationen til at møde nye krav, klargøring til salg, refinansiering, råd om markedsføring, sammensætning af en bestyrelse, rekrutteringen af nye medarbejdere eller udvikling af strategi.

CommonSense Consult fokuserer på tilpasning af udviklingsprocesser, der skaber en bedre forretning. 

Hovedområderne er:

Generel rådgivning: Rådgivning og bistand ved forretningsudvikling, omkostningstilpasning eller blot justering til et marked og en virkelighed i hastig forandring.

Rekonstruktion og refinansiering: I tæt samarbejde med håndplukket specialister løser vi gerne disse følsomme opgaver.

Interim ledelse: Uvildig ledelse, forandrings processer, fusioner samt styrkelse af ledelsen – eller implementering af ny ledelse efter behov.

 

Bestyrelsesarbejde: Rådgivning om etablering og sammensætning af bestyrelse, samt egentlig deltagelse i bestyrelses arbejde

 

Strategi arbejde: Udvikling og fastlæggelse af virksomhedens formål, mål og metode - samt forretnings plan.

 

Rekruttering af specialister.

 

Organisering og effektivisering: Gennemgang af organisationen og vurdering af kompetencer og værdikæder

Forretningsudvikling: Sparring om forretnings udvikling, analyser af forretningsmuligheder og udvikling af forretningsplaner

Networking: Etablering af kontakter og relationer mellem samarbejdspartnere, kunder, kandidater.

  • Generel rådgivning

  • Rekonstruktion og refinansiering.

  • Interim ledelse

  • Forretningsudvikling

  • Strategiarbejde

  • Bestyrelsesarbejde

  • Rekruttering af specialister

  • Organisering og effektivisering

  • Generationsskifte

  • Networking

bottom of page